Hamb. Quinoa Vegana

Hamburguesa de Quinoa y Fresones (150g)
Hamburguesa de Quinoa y Verdures (100g)
Hamburguesa Quinoa i Xiitake (100g)
Hamburguesa de Quinoa i Esberginia (100g)

9202100. Hamburguesa Quinoa i Xiitake (100g)

Hamburguesa Quinoa i Xiitake (100g)
Verduras, Hortalizas