Condicions Comercials Generals


1. Àmbit d'aplicació
Aquest termes i condicions s'apliquen a totes les relacions de negoci entre ZAMPIN BOX S.L. i els seus clients respectivament en el moment de la celebració del contracte.


2. Comandes, contractació i magatzematge del producte.
Les imatges mostrades a la botiga on-line no constitueixen un reflex exacte del producte, tan sols una possible opció de presentació

Els clients ja registrats poden introduir el seu mail i paraula de pas. Els nous clients han de registrar-se per formalitzar la seva comanda.

Per fer una comanda, el comprador ha d’acceptar del Condicions Generals. Al fer click a Condicions Generals, el client les pot llegir i considerar.


3. Dret de desistiment
Segons lo establert en l’article 102. del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que s’aprova el text refós de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no s’admetrà l’exercici del dret de desistiment de les nostres comandes, per tractar-se d’articles peribles


4. Disponibilitat del producte
Els productes estan sotmesos a disponibilitat i la comanda es processarà fins exhaurir existències. Si algun dels productes no està disponible, el client serà informat de la no disponibilitat del producte i se li oferiran alternatives.


5. Entrega
Els clients finals hauran de recollir el producte en el lloc, dia i hora per ells escollits eb el moment de realitzar la comanda. Per els clients majoristes el producte serà entregat en el local que consta com a punt de receppció en les nostres bases de dades.


6. Preus i despeses d’enviament El preu dels nostres productes està reflectit en euros i inclouen l’IVA. Aquest preu també inclou totes les despeses de gestió i enviament, tractant-se per tant de preus finals.


7. Dret de propipetat
Fins que no s’hagi realitzat el pagament del producte, ZAMPIN BOX S.L. és el propietari del mateix.


8. Termini de pagament i vals descompte
Els pagaments tan sols es poden realitzar amb targeta de crèdit (Visa, Mastercard) en el moment de realitzar la comanda. No s’acceptaran xecs, efectiu, ingressos, pagament a la recepció ni cap altre forma de pagament.

El càrrec a la targeta de crèdit és realitzarà en el moment de confirmar la comanda

En cas de vals descompte tan sols s’acceptarà un val per comanda.


9. Política de Protecció de dades personals.
La present política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compta alló disposat per la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de Dades de caracter personal y les Recomanacions núm. 2/2001, de 17 de maig, i 1/1999, de 23 de febrer, emeses per el Grup Europeu de l’Artcle 29 de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu y del Consell de 24 d’octubre.

Mitjançant aquest lloc web no es recull, ni es cedeix a tercers cap dada personal sense el previ coneixement efectiu dels usuaris.

Dades subministrades voluntàriament per l’usuari
Les dades de caràcter personal que es sol•licitin, en el seu cas, als usuaris, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar-los i donar-los el servei sol•licitat. Aquesta informació serà tractada amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i complir amb les finalitat corresponents especificades junt a l’opció o servei que l’usuari sol•liciti.

L’usuari serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, de les qüestions regulades en aquesta política a fi de que pugui donar el consentiment exprés, precís i inequívoc per el tractament de les seves dades, conforme a les finalitats determinades, explícites i legítimes, indicades en cada cas.

Les dades de caràcter personal que es facilitin per l’usuari a través del corresponent formulari web o per correu electrònic, s’incorporaran en un fitxer degudament inscrit en el Registre Públic adequat, la responsabilitat del qual recau en ZAMPIN BOX S.L.

Dades de navegació
El sistema de navegació i el software necessaris per el funcionament d’aquest lloc web recullen algunes dades de caràcter personal, la transmissió de les quals es troba implícita en els protocols de comunicació d’Internet.

Aquesta informació no s’obté per ser associada a usuaris identificats, però per la seva pròpia natura podria, mitjançant las seva associació amb dades de tercers, permetre la identificació dels mateixos. En aquesta categoria de dades es troben l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-ne al lloc web, l’adreça URL del recurs sol•licitat, la hora i d’altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari.

Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat de obtindre informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o controlar el seu correcte funcionament tècnic i es cancel•len immediatament desprès de la seva verificació, sens perjudici del les obligacions establertes per la llei 34/2002, de 11 de julios, de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

Cookies
A zampinbox.com utilitzem uns petits arxius de text que s’emmagatzemen en el teu ordinador, coneguts comunament com cookies. Aquestes ens permeten fer un seguiment dels productes que has afegit a la teva comanda.

Per utilitzar zampinbox.com i fer comandes, les cookies han d’estar habilitades.

Utilitzem cookies per ajudar-te en el teu recorregut per el lloc web i las cookies que utilitzem són segures. La informació que recollim amb les cookies ens ajuda a identificar qualsevol error que tinguem o a mostrar-te productes que creiem que et poden interessar. No guardem cap informació vinculada directament a tu, com les dades de la targeta de crèdit. Aquesta informació es publica en compliment de les lleis espanyoles i europees.

Drets d’accés, rectificació cancel•lació i oposició
Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, regulats pels artícles 15 i següents de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de carácter personal, o bé revocar el consentiment donat per el tractament de les seves dades, dirigint-se a ZAMPIN BOX S.L. mitjançant correu electrònic, indicant el la línea d’assumpte el dret que desitja exercitar, o bé, mitjançant escrit acompanyat de copia del document oficial que acrediti la seva identitat, enviat a la següent adreça: ZAMPIN BOX S.L. Narcis Monturiol 30 09339 Vilassar de Dalt

Enllaços
Aquesta política de privacitat tan sols és d’aplicació al lloc web de ZAMPIN BOX S.L., no es garanteix en els accessos mitjançant enllaços amb aquest lloc, ni en els enllaços des de aquet lloc a altres webs.

Seguretat
Les mesures de seguretat adoptades per ZAMPIN BOX S.L. són les adequades al nivell de seguretat exigible a les dades que l’usuari facilita, de conformitat amb el previst en l’article 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de carácter personal i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre.


10. Miscel•lània
Les condicions de venta estan establertes d’acord amb la legislació catalana i espanyola. Així, doncs, en cas de litigi les lleis que s’aplicaran seran les d’aplicació en el domicii social de ZAMPIN BOX S.L. En cas de que una de les clausules sigui nul•la, això no afectarà a la validesa de les presents Condicions Comercials Generals. ZAMPIN BOX S.L. es reserva el dret de poder modificar aquestes condicions i, per tant, recomana consultar-les regularment.


11. Identificació del venedor
Sempre que no es mencioni el contrai, tots els contractes de compres es realitzen amb:
ZAMPIN BOX S.L.
NIF: B66124793
c/ Narcis Monturiol 30 - 08339 - Vilassar de Dalt - Barcelona
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom: 43952 Foli: 209 Full: 442722 Inscripció primera